Kierownictwo naukowe:

  • dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

Zaproszeni wykładowcy:

  • prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
  • prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
  • dr n. med. Natalia Celejewska-Wójcik
  • dr n. med. Magdalena Celińska-Lowenhoff
  • dr n. med. Łukasz Drelicharz
  • dr n. med. Marzena Frołow
  • dr n. med. Agnieszka Padjas
  • dr n. med. Joanna Zdziarska